oczyszczanie biologiczne ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ekologiczna

Sieci kanalizacyjne obejmują teraz swoim zasięgiem bardzo dużo miejsc. Są dostępne na większości terenów miejskich. Z kolei w miejscach, gdzie zabudowa jest luźniejsza nie są już tak powszechne, albowiem staje się to nieopłacalne.
Budując lub przeprowadzając oczyszczanie biologiczne ścieków całościowy remont w domu położonym poza miastem z reguły sami musimy rozwikłać problem odprowadzania nieczystości z budynku. Obecnie mamy alternatywę wyboru spośród kilku wariantów szamb i domowych oczyszczalni ścieków. Intrygującym i nowoczesnym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ekologiczna. W odróżnieniu do szamba zapobiega zbieraniu się groźnych bakterii, jest bardziej przyjazna dla środowiska. Taka oczyszczalnia jest opłacalną inwestycją, bo koszty jej użytkowania są niezmiernie niskie. O tym czy możemy zdecydować się na jej budowę przy naszym domu rozstrzygają miejscowe władze na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.
Istnieje kilka rodzajów biologicznych oczyszczalni, może w nich być zastosowany drenaż rozsączający, filtr piaskowy lub gruntowo-roślinny, złoże biologiczne lub komora osadu czynnego. O tym, który wariant można zastosować w danym miejscu postanawiają między innymi warunki gruntowe. Chcąc wprowadzić takie rozwiązanie w naszym domu powinniśmy skonsultować się z kompetentnym doradcą, który znajdzie dla nas najbardziej optymalne rozwiązanie.Możliwość komentowania jest wyłączona.